Måndag 19/7 öppnar vi mottagningen igen i begränsad omfattning. Vi kommer i första hand behöva ta hand om de patienter som fått vänta under vår stängning. Därför har vi i början ingen möjlighet att ta emot nya patienter eller akuta ärenden.

Framöver räknar vi med att återgå till normal verksamhet. Vi kommer att meddela förändringar här på hemsidan.