Inför ditt besök

Ta med giltig legitimation och eventuellt frikort. Betala gärna avgiften för ditt besök med betalkort eller jämna pengar.

Vi har avtal med Region Uppsala och våra avgifter följer därför reglerna för patientavgifter i vården. För mer detaljerad information över patientavgifter i Region Uppsala.
Läs mer här

 

 

Ärende Avgift
Specialistläkarbesök utan remiss 260 kr
Specialistläkarbesök efter remiss från allmänläkare 260 kr
Barn och unga under 20 år 0 kr
Vuxna som har fyllt 85 år och äldre 0 kr
Uteblivet besök (gäller även barn, vuxna över 85 och om du har frikort) 400 kr

 

 

Avbokning
Om du får förhinder, avboka ditt besök så snart som möjligt. Uteblir du utan att avboka ditt besök senast 24 timmar innan måste vi ta ut en avgift på 400 kr, detta enligt föreskrifter från Region Uppsala.

Högkostnadsskydd
Om du inom en 12 månaders period erlagt patientavgifter för läkarbesök, sjukvårdande behandling samt avgift för recept för sammanlagt 1150:- utfärdas ett frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som återstår av 12-månaders perioden. Vi utfärdar frikortsbeviset elektroniskt och frikortet skickas sedan hem på posten.

Vi välkomnar patienter från andra regioner enligt lagen om fritt vårdval.
Läs mer här